วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

กฎหมายน่าอ่านสำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ต

เป็นไฟล์ pdf ทั้งหมดค่ะ น่ารู้น่าอ่าน บางเรื่องก็จำเป็นต้องรู้ หรือบางทีรู้มาไม่จริงก็จะได้รู้จริง

กฏกระทรวง กำหนดนักศึกษาผิด.pdf (39 KB)
กฏกระทรวง กำหนดเด็กเสี่ยง.pdf (49 KB)
คดีเพลง gmm.pdf (655 KB)
คดีเพลง RS.pdf (408 KB)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียน ver1.pdf (43 KB)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียน ver2.pdf (56 KB)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา.pdf (35 KB)
ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา.pdf (487 KB)
ประมวลกฏหมายอาญา.pdf (692 KB)
พรบ คุ้มครองเด็ก.pdf (232 KB)
พรบ เทป.pdf (118 KB) พรบ.2550.pdf (116 KB) พรบ.2550.pdf (116 KB)
ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551.pdf (267 KB)
ระเบียบกระทรวง เพิ่มเติม พรบเทป.pdf (82 KB)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย วิธีให้การสงเคราะห์เด็ก.pdf (91 KB) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอุทรคำสั่ง.pdf (46 KB)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548.pdf (60 KB)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ.pdf (60 KB)
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรม หรือถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ.pdf (60 KB)
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา.pdf (63 KB)
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก.pdf (72 KB)
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ.pdf (60 KB)
รัฐธรรมนูญ(คมช).pdf (119 KB)
รัฐธรรมนูญ40.pdf (681 KB)
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ.pdf (239 KB)

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

Free e -books

ก็ตามเก็บมาจากอินเตอร์เน็ต จากหลายเว็บหลายที่ นำมารวบรวมไว้ที่นี่ เพื่อให้เพื่อนหรือผู้ผ่านไปผ่านมาแวะอ่านกันตามสะดวก ส่วนท่านใดที่เป็นเจ้าของลิทสิทธิ์ หรือ เจ้าของผลงานต้องการให้ ดา ลบออกจาก Blog แห่งนี้ก็ เมล์มาบอกกันได้ จะรีบลบให้ค่ะ เพราะ ดา เองก็ไม่ทราบว่า เป็น ลิทสิทธิ์ของใครกันบ้าง แจกกันไปแจกกันมา ทั่วอินเตอร์เน็ตไปหมด แต่ ดาเองก็ยืนยันที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องค่ะ ถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ทำ

แนะนำให้อ่านค่ะ 

10 วิธีหนีเรื่องเดิม ๆ เพื่อเซ็กซ์ที่สดใส.pdf (245 KB)
10 วิธีให้คุณดูน่าสนใจ ในสายตาสาว ๆ.pdf (217 KB)
5 ขั้นตอนปลุกสมองตื่นตัวก่อนเรียน.pdf (101 KB)
เศรษฐีไม้เท้าทองคำ.pdf (1.5 MB)
5 วิธีง่าย ๆ เพื่อให้สาว ๆ หันมาสนใจคุณ.pdf (256 KB)
7 เหตุผลที่ทำให้เธอไม่อยากมีเซ็กซ์กับคุณ.pdf (485 KB)

ว่างๆก็นั่ง อัปเดตกันไปเรื่อยๆ ในหน้าเดียวกันนี้ 
ขอขมากรรม.pdf (31 KB) ทำอย่างไรจะหายโกรธ.pdf (383 KB)
ทำไมมนุษย์ต้องปฏิบัติธรรม.pdf (13.6 MB)
๙ มนต์เพื่อความก้าวหน้า บทนำ.pdf (2.2 MB)
๙ มนต์เพื่อความก้าวหน้า บทสวดมนต์.pdf (3.1 MB) ฯลฯ